Om


År 1985 stiftede en gruppe af Safir-sejlere foreningen med navnet 'Dansk Safirklub af 1985' - forkortet 'DASK'.

I dag bliver fællesskabet  videreført under navnet 'Safirklubben', hvor beslutninger søges på basis af konsensus-princippet. Praktiske gøremål varetages af frivillig og uegennyttig arbejdskraft. Desuden holdes fællesskabet fri for kontingentbetalinger.

Mere om fællesskabets historie  findes på facebook under navnet SAFIR sejlere i Danmark